MOLA RUN BLOG

Min løbedagbog på nettet...

Løb: 10km. MacDonnals - Havnen.

torsdag, marts 29, 2007

10km. MacDonnals - Havnen.

Se ruten her

Skrevet af Morten kl 22:07 | Ruter | Kommentarer (0) | Link

Fibersprængning - sådan noget hø

torsdag, marts 29, 2007

I dag var planen at jeg ville lunte en stille 10er på grus, men ved omkring 4 km. fik jeg pludselig smerte i højre læg og jeg måtte stoppe.  Jeg frygtede at det var min achillessene men heldigvis var det "bare" en fibersprængning. Den sidder ca. 10 cm. over achilles. Jeg er ikke øm i achilles - gudskelov.
Jeg har før haft fibersprængninger i læggen og der plejer at gå max. 14 dage, så er jeg på højkant igen.
Det går (gik) ellers godt med at løbe. Jeg løber 2 gange om ugen med Hellas og én gang i weekenden alene. Den længste tur med Hellas var 12.5 km. Jeg er stadigvæk øm efter løb, men ømheden er som regel væk næste dag. Jeg er næsten ikke øm mere når jeg trykker på achilles.

Skrevet af Morten kl 21:26 | Dagbog | Kommentarer (0) | Link

Jeg er blevet forsøgskanin

torsdag, marts 29, 2007

På dourun læste jeg om nogle fysioterapeuter,
som søgte patienter med kronisk achillessenebetændelse til et nyt forskningsprojekt, og jeg meldte mig med det samme på banen. I 4 uger skal jeg lave øvelser 3 gange om ugen på Bispebjerg hospital. I starten og når forsøget er slut får jeg ultralydsscannet mine achillessener for at se, om de er i bedring. Man sammenligner tykkelsen før og efter forsøget. Jeg er ikke klar over om jeg må fortælle hvad øvelserne går ud på, så det venter jeg med til senere. Jeg har fået lov til at løbe mens forsøget står på - og heldigvis for det.

Update: Behandlingen er afsluttet og det har ikke hjulpet. Jeg fik vibrationsøvelser dvs. jeg skulle stå på et balancebræt som vibrerede.

Skrevet af Morten kl 21:20 | Dagbog | Kommentarer (1) | Link

MobiRunner download

tirsdag, marts 20, 2007

Herunder kan du downloade seneste version.

Læs venligst afsnittet Kendte fejl nederst på denne side inden du skriver tilbage om fejl som måske allerede er kendte.

Rapportér venligst tilbage ved at skrive tilFlere skærmbilleder kan ses her.

v1.2 - 12/9-2008
Fix: Opdatering af GPS library (GLL data implementeret)
Fix: Export dialog vises kun hvis der er registreret GPS koordinater
Fix: Java Library permissions ændret fra krævet til optional.
      MobiRunner kunne ikke startes på HTC mobiler.
 MobiRunner12.jar (73Kb)

v1.1 - 20/12-2007
Fix: Problem med forkert dato i GPX filen rettet (igen)
Fix: Grafik og indlæsning optimeret.
Fix: Kode optimeret og reduceret med 29%
Fix: Memory optimeret. Hvert GPS fix fylder 37b.
      Hvis du f.eks: optager hvert 2. sek fylder 1 time i alt 60*(60/2)*37 = 66600 = 65 Kb.
Fix: Når man vender tilbage til History efter Run Details vises sidste valgte menu forkert
New: Run Details -> View Laps
New: Viser estimeret tracks og runtime i menuen About
 MobiRunner11.jar (73Kb)

v1.0 - 19/6-2007
Fix: Beta-perioden er slut. Fra nu af hedder MobiRunner version 1.x
Fix: Layout, skrifttyper og linieafstand justeret
Fix: GPX formatet rettet. Formatet overholdt ikke GPX standarden.
Fix: Dato i GPX fil rettet hvis stopuret startes inden fix
Fix: Export filnavn rettet hvis stopuret startes inden fix
Fix: GPS punkter registreres kun ved 3D fix.
Fix: Vises advarsel "No Fix" i stopuret hvis der ikke er opnået 3D fix
New: Understøtter nu forskellige skærmstørrelser som indstilles automatisk.
         Large -> Skærmbredde > 230 pixels. 
                   F.eks: 240 x 320. SE K800/W880i - Nokia N95/6280
         Normal -> Skærmbredde > 170 pixels.
                   F.eks: 176 x 220. SE K610/K750. 208 x 208. Nokia 6230i/5500
         Small -> Skærmbredde < 170 pixels.
                   F.eks: 128 x 160. SE T630
New: Genvejstaster i alle menuer
New: Ny funktion "Compass". Viser retning i grader
New: Ny funktion "Distance". Måler distance i meter.
        Ved tryk på RESET starter ny opmåling
New: Ny funktion "Waypoints". Man kan gemme Waypoints og navigere til dem.
        Retning og afstand vises.
New: Ny funktion "View Totals" som viser totaler for alle historik
New: Ny indstilling "Display/FlashDelay". Antal ms. mellem hvert displayflash.
        For at forhindre screensaver. 0 = slået fra.
New: Ny indstilling "Display/KeyLock" som låser tastaturen når stopuret kører.
        Kun tasterne * og # er aktive og skal trykkes 2 gange inden for 1 sekund.
New: Ny indstilling "GPS/Track Precision (m)" som angiver den tilladte distance i
        meter mellem hvert registreret GPS punkt.
        Dette er for at undgå fejlagtige GPS peaks.
New: Ny indstilling "GPS/Speed Unit".
        Der kan vælges mellem Metric (km/h) eller US (miles)
New: Nyt eksportformat CSV som er et kommasepareret format
New: Nyt eksportformat TXT som er et tekst format
New: Man kan bladre i historikken under "Run Details" ved at klikke på pilene <- og ->
New: Advarer nu hvis man afslutter MobiRunner uden først at eksportere data.
New: Ny menu "About" med information om fri og total hukommelse MobiRunner10.jar (103Kb)

v0.9b - 25/4-2007
Fix: Søgning af GPS omskrevet, da koden ikke virkede på Nokia Series 40 2nd Edition telefoner, bla. 6230 og 6280.
Fix: GPS simulation rettet.
New: Gennemsnitshastighed (speed) og fart (pace) tilføjet Run Details.
 MobiRunner09b.jar (67Kb)

v0.7b - 19/4-2007
Fix: Automatisk søgning af GPS virkede ikke på alle telefoner.
Fix: Menuvalg virkede ikke på Qtek telefoner.
New: Stopuret kan nu køre i baggrunden mens man er i de andre menuer.
New: Klokken vises nu kun ved 3D fix.
 MobiRunner07b.jar (66Kb)

v0.6b - 16/4-2007
New: Automatisk søgning af bluetooth GPS
New: Filbrowser ved valgt af export path
New: Visning af GPS status som tekst. Ved 2D/3D fix vises klokken
 MobiRunner06b.jar (67Kb)

v0.5b - 19/3-2007
Fix: Ændret FlashBackligt så den kaldes oftere. Virkede ikke på en Nokia
New: PaceAverage,PaceLapAverage,SpeedAverage,SpeedLapAverage virker nu.
Fix: Ændring af visning af statusvindue når der exporteres. Virkede ikke på en Nokia
 MobiRunner05b.jar (68Kb)

v0.4b - 18/3-2007
New: Mulighed for 2 sider med datafelter.
New: Valgfrie datafelter: Distance,DistanceLap,Pace,Speed virker nu.
New: Automatisk scroll af datafelter
Fix: Unødvendige spaces fjernet i GPX filen for at gøre den mindre.
 MobiRunner04b.jar (67Kb)


Installationsvejledning
SonyEricsson
På SonyEricsson telefoner overføres .jar filen til telefonen f.eks. via bluetooth eller direkte til telefonens hukommelseskort. Derefter åbnes .jar filen på telefonen og installeres.

Nokia
På Nokia telefoner skal .jar filen overføres og installeres fra Nokia PC Suite.
1. Download .jar til din PC.
2. Tilslut telefon til PC'en vha. kabel, ir eller bluetooth.
3. I Nokia PC Suite hovedvinduet, vælger du Install applications for at åbne Nokia Application Installer
4. I Nokia Application Installer, vælger du browser og finder det katalog, hvor du har gemt .jar filen.
5. For at installere applikationen skal du:
• Dobbelt-klikke på applikationen, eller
• Klikke på den grønne Installationsikon, eller
• Klik på My Computer > Install
På Application Installer status baren kan du se at installationen er fuldført.

Sikkerhedsindstillinger
Det kan være nødvendigt at ændre telefonens sikkerhedsindstillinger så MobiRunner må få adgang til telefonens filsystem og oprette bluetooth forbindelse.
Dette gøre på forskellige måder afhængig af telefonmodel. 
Vejledning kommer senere.

Opsætning
1. Vælg Settings/GPS og stil dig i feltet GPS device. Vælg Search og et nyt vindue vises, hvor du kan søge efter din GPS. Vælg Search. Efter endt søgning burde du kunne se din GPS i listen. Markér den og vælg Select. Husk at afslutte GPS med at vælge Save.

2. Vælg Settings/Export og stil dig i feltet Export path. Vælg Browse og et nyt vindue vises, hvor du kan vælge stien, hvor GPX-filerne gemmes. Når den ønskede sti er fundet vælger du (Select). Husk at afslutte Export med at vælge Save.

Anbefalede indstillinger
1. Sæt AutoConnect=Yes i menuen Settings/GPS (kræver genstart)
2. Opsæt ønskede datafelter i menuen Settings/Display og vælg indstilling for AutoScroll
3. Sæt AutoExport=Ask i menuen Settings/Export
4. Sæt AutoLap=1000m i menuen Settings/Autolap

Optimering
Optagefrekvensen kan justeres i menuen Settings/GPS/RecordDelay. Default er 2000ms = 2 sek. Dette er intervallet mellem GPS punkterne, der registreres. Jo større værdi betyder mindre nøjagtighed men data fylder mindre.

Hastigheden kan beregnes på 2 måder. GPS modtageren sender information om hastighed, men MobiRunner kan også beregne den på baggrund af GPS koordinaterne.
I menuen Settings/GPS/SpeedCal kan du vælge om hastigheden skal beregnes af GPS'en (GPS) eller af koordinaterne (Tracks)

Mini brugervejledning
1. Start MobiRunner

2. Hvis du har valgt AutoConnect vil telefonen nu spørge om du vil forbinde til bluetooth. Svar Ja til dette. Hvis du har fravalgt AutoConnect skal du forbinde manuelt via menuen Navigation/Connect

3. Vent med at starte stopuret til du har fået tilstrækkelig satellitforbindelse. I nederste venstre hjørne kan du se GPS status. Off betyder at GPS ikke er forbundet. Error betyder at der er opstået en fejl. Aquire betyder at GPS'en søger efter satellitter. 2D fix betyder at der er opnået 2D forbindelse - hvilket ikke er nøjagtigt nok. Ved 3D fix viser MobiRunner klokken fra GPS'en og er nu klar til brug. Samtidig vises antal satellitter i nederste højre hjørne.

4. Vælg menuen StopWatch. Stopuret kan betjenes via menu eller med genvejstaster som er: *=start, #=split, *=stop, #=reset, pil venstre/højre=skift data side
Hvis du har valgt Display/AutoScroll vil datasiderne skifte automatisk. Disse kan skiftes manuelt vha. piletasterne

5. Efter reset kan du vælge at eksportere din rute til telefonens filsystem. Dette sker automatisk hvis du har AutoExport til Yes. Ved AutoExport=Ask vil du blive spurgt om du ønsker Export. Telefonen vil muligvis spørge om adgang til filsystemet. Dette skal du svare Ja til nogle gange (S/E=3).

6. I menuen Historik kan se de alle historiske data, men uden GPS koordinater.

7. Overfør gpx filen til din PC vha. bluetooth, ir eller filkopiering.

8. Fra SportTracks vælger du importér.  

Kendte fejl
F1. Aktuel hastighed (pace/speed) er meget unøjagtig ved lave hastigheder (<20km/t). Vælg gennemsnit (Average) i stedet for.
F2. MobiRunner blinker på Nokia telefoner. Dette er et forsøg på at undgå screensaver.
     Du kan justere frekvensen under Display/Flash Delay.
F3. Uret viser klokken i GMT format og ikke dansk. Dette justeres i en senere opdatering.

Se endvidere kompatibilitetslisten.

Skrevet af Morten kl 09:26 | Download, MobiRunner | Kommentarer (3) | Link

MobiRunner Menustruktur

søndag, marts 11, 2007

Opdateret 19. juni 2007.

MobiRunner menustruktur er:

STOPWATCH
  Start/Stop
  Lap/Reset
  Show Run
  Export
  Save Waypoint
NAVIGATION
  Connect/disconnect
  Compass
  Waypoints
     <list>
     New
  Distance
  Status
HISTORY
 
View Totals
  <List>
     Run Details -> Date/Time/Dist/PaceAvg/SpeedAvg
     Show Laps
     Delete Run
     View totals
SETTINGS
  Display
    Flash delay (default 1000ms)
    KeyLock (Yes/no)
    AutoScroll Data Pages (No,2s,5s,10s)
    Data Page #1
      Data Left: (Distance,DistanceLap, Pace,PaceAvg,PaceLapAvg,
                      Speed,SpeedAvg,SpeedLapAvg)
      Data Right:  -||-
    Data Page #2
      Data Left: (Distance,DistanceLap, Pace,PaceAvg,PaceLapAvg,
                      Speed,SpeedAvg,SpeedLapAvg)
      Data Right:  -||-
    ScreenSaver (On/Off)
  Alarms
  Auto Lap
    Distance (Off/100m/500m/1000m)
    Track (Off/Select Waypoint)
  GPS
    Use GPS (Yes/No/Simulate)
    Search...
    Bluetooth ID XXXXXXXXXXXXXXX
    Auto Connect (Yes/No)
    Speed Calculation (GPS,Tracks)
    Speed Unit (Metric/US)
    Track Precision (default 100m)
    Read delay (default 100 ms)
    Record delay (default 2000 ms)
  Export
    Auto Export (Yes/No/Ask)
    Format  (GPX,plain)
    Path  (default /e:/)

Skrevet af Morten kl 22:46 | MobiRunner | Kommentarer (2) | Link

En prøvetur med MobiRunner

søndag, marts 11, 2007

I dag løb jeg min 3. tur med MobiRunner og det er fedt at se, at min idé virker i praksis. MobiRunner og Forerunneren målte samme distance på en 8km. strækning.
Det forudsætter dog, at GPSen placeres optimalt når man løber. Min 1. og 2. prøvetur gik skidt. GPSen lå i lommen på min løbejakke og samtidig var det overskydet.
Resultatat blev meget upræsict. I dag gik det meget bedre, Jeg havde placeret GPSen i en pengetaske (en flad pose med snor til at have om halsen) og den målte distancen perfekt. Vejret var dog også solskin så om det skyldes vejret eller placeringen er jeg ikke klar over.

Aktuel hastighed er meget unøjagtig (læs: ubrugelig). Indtil dette er ordnet vil visning af gennemsnits pace give et bedre indtryk. Det har taget Garmin flere år at få aktuel
pace til at stemme bare nogenlunde, så jeg har lidt tid til at kode i endnu
Export til SportTracks og Google Earth virker også perfekt.

Jeg kom ubemærket til at trykke stop og jeg opdagede det først efter 200m. Dette betyder at jeg nok skal lave en form for tastaturlås eller screensaver når stopuret kører. 

Nedenfor ses min løbetur som er registreret med MobiRunner, exporteret til memorykortet i GPX format og efterfølgende importeret i SportTracks. Billederne til højre viser seneste version af MobiRunner.


(Klik på billedet for at se det i stort format)

GPX filen kan downloades her.

Jeg har en ven som tester MobiRunner på en Nokia 6230i sammen med en NAVTEQ GPS. Her er der lidt problemer at arbejde med, men det skal nok komme til at virke
Edit 20/3-2007: Virker nu perfekt med Nokia 6230i og bluetooth GPS.

Funktionaliteten er inspireret af Garmins Forerunner men krydret med mine personlige behov. MobiRunners foreløbige menustruktur kan ses her.

MobiRunner bliver indtil videre gratis og vil kunne downloades på denne side.
En betaversion kommer forhåbentlig inden udgangen af marts.

Skrevet af Morten kl 22:45 | Dagbog, MobiRunner | Kommentarer (2) | Link

Ferie i Lalandia

søndag, marts 11, 2007

Hele denne uge har vi været i Lalandia. Løbeskoene var selvfølgelig med og onsdag skulle jeg efter planen løbe 6 km. men naturen indbød til mere, så jeg løb i alt 8 km. hvoraf de midterste 6 km. var på grus. Jeg var spændt på at se hvordan mine achilles havde det, men det gik forbavsende godt. I dag søndag løb jeg ugens 3. tur - denne gang også 8 km. ud til Boserup Skov og tilbage. Igen var der ingen problemer at spore og jeg løb i snit 4:45 min/km.
Jeg har på 2 mdr. øget distancen fra 3 km. til 8 km. 3 gange om ugen og hastigheden er øget fra ca 5:30 til 4:45 min/km. Mine symptomer er uændret dvs. :
Ingen ømhed under løb, en lille smule ømhed efter løb og om morgenen.
Dette er absolut til at leve med men jeg vil naturligvis gerne være fri for ømheden. Jeg genoptager derfor trappeøvelserne, men moderat denne gang. Jeg overvejer også at få chockbehandlinger hos en fys. i Osted hvis min ømhed ikke er væk om 4 uger.
Slut herfra.

Skrevet af Morten kl 21:23 | Dagbog | Kommentarer (0) | Link

Dansk English Polish Russian
Forside
Rekorder
Årets bedste
Om mig...
Mig...

Online logbog
Opdateret
ÅrLøbCykling
2014 0 0
2013 0 5.671
2012 5 4.955
2011 79 5.241
2010 109 5.766
2009 513 3.785
2008 512 1.882
2007 858 
2006 1.071 
2005 246+ 

and still running (again)...
and cycling...
and now spinning...

MobiRunner

Hvad er...
Nyheder
Skærmbilleder
Kompatibilitet
Download
v1.2
12-09-2008

MobiRunner...
GPS løbeur til mobilen...
Nu også med navigation.


Seneste indlæg
Genoptræning efter anke...
Vi cykler til arbejde
Målsætning for 2011
Roskilde Gadeløb
På sommerferie i Frankrig
Coast to Coast 2010
SB ved Roskilde Gadeløb
Målsætning for året er...
Cykelstatus...
Løbestatus...

Kategorier
Vis alle (103)
Artikler (17)
Cykling (9)
Dagbog (80)
Download (5)
Løb (2)
MobiRunner (21)
Nøgletal (6)
Ruter (2)

Arkiv
April 2009
Marts 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
Januar 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Marts 2007
Februar 2007
Januar 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006

Links
Min hjemmeside
Hellas Roskilde
DoUrun
Motionsløb i Danmark
SportTracks
GPS running
SportNetDoc
Runners World MagazineFly


MOLA RUN BLOG