MOLA RUN BLOG

Min løbedagbog på nettet...

MobiRunner download

tirsdag, marts 20, 2007

Herunder kan du downloade seneste version.

Læs venligst afsnittet Kendte fejl nederst på denne side inden du skriver tilbage om fejl som måske allerede er kendte.

Rapportér venligst tilbage ved at skrive tilFlere skærmbilleder kan ses her.

v1.2 - 12/9-2008
Fix: Opdatering af GPS library (GLL data implementeret)
Fix: Export dialog vises kun hvis der er registreret GPS koordinater
Fix: Java Library permissions ændret fra krævet til optional.
      MobiRunner kunne ikke startes på HTC mobiler.
 MobiRunner12.jar (73Kb)

v1.1 - 20/12-2007
Fix: Problem med forkert dato i GPX filen rettet (igen)
Fix: Grafik og indlæsning optimeret.
Fix: Kode optimeret og reduceret med 29%
Fix: Memory optimeret. Hvert GPS fix fylder 37b.
      Hvis du f.eks: optager hvert 2. sek fylder 1 time i alt 60*(60/2)*37 = 66600 = 65 Kb.
Fix: Når man vender tilbage til History efter Run Details vises sidste valgte menu forkert
New: Run Details -> View Laps
New: Viser estimeret tracks og runtime i menuen About
 MobiRunner11.jar (73Kb)

v1.0 - 19/6-2007
Fix: Beta-perioden er slut. Fra nu af hedder MobiRunner version 1.x
Fix: Layout, skrifttyper og linieafstand justeret
Fix: GPX formatet rettet. Formatet overholdt ikke GPX standarden.
Fix: Dato i GPX fil rettet hvis stopuret startes inden fix
Fix: Export filnavn rettet hvis stopuret startes inden fix
Fix: GPS punkter registreres kun ved 3D fix.
Fix: Vises advarsel "No Fix" i stopuret hvis der ikke er opnået 3D fix
New: Understøtter nu forskellige skærmstørrelser som indstilles automatisk.
         Large -> Skærmbredde > 230 pixels. 
                   F.eks: 240 x 320. SE K800/W880i - Nokia N95/6280
         Normal -> Skærmbredde > 170 pixels.
                   F.eks: 176 x 220. SE K610/K750. 208 x 208. Nokia 6230i/5500
         Small -> Skærmbredde < 170 pixels.
                   F.eks: 128 x 160. SE T630
New: Genvejstaster i alle menuer
New: Ny funktion "Compass". Viser retning i grader
New: Ny funktion "Distance". Måler distance i meter.
        Ved tryk på RESET starter ny opmåling
New: Ny funktion "Waypoints". Man kan gemme Waypoints og navigere til dem.
        Retning og afstand vises.
New: Ny funktion "View Totals" som viser totaler for alle historik
New: Ny indstilling "Display/FlashDelay". Antal ms. mellem hvert displayflash.
        For at forhindre screensaver. 0 = slået fra.
New: Ny indstilling "Display/KeyLock" som låser tastaturen når stopuret kører.
        Kun tasterne * og # er aktive og skal trykkes 2 gange inden for 1 sekund.
New: Ny indstilling "GPS/Track Precision (m)" som angiver den tilladte distance i
        meter mellem hvert registreret GPS punkt.
        Dette er for at undgå fejlagtige GPS peaks.
New: Ny indstilling "GPS/Speed Unit".
        Der kan vælges mellem Metric (km/h) eller US (miles)
New: Nyt eksportformat CSV som er et kommasepareret format
New: Nyt eksportformat TXT som er et tekst format
New: Man kan bladre i historikken under "Run Details" ved at klikke på pilene <- og ->
New: Advarer nu hvis man afslutter MobiRunner uden først at eksportere data.
New: Ny menu "About" med information om fri og total hukommelse MobiRunner10.jar (103Kb)

v0.9b - 25/4-2007
Fix: Søgning af GPS omskrevet, da koden ikke virkede på Nokia Series 40 2nd Edition telefoner, bla. 6230 og 6280.
Fix: GPS simulation rettet.
New: Gennemsnitshastighed (speed) og fart (pace) tilføjet Run Details.
 MobiRunner09b.jar (67Kb)

v0.7b - 19/4-2007
Fix: Automatisk søgning af GPS virkede ikke på alle telefoner.
Fix: Menuvalg virkede ikke på Qtek telefoner.
New: Stopuret kan nu køre i baggrunden mens man er i de andre menuer.
New: Klokken vises nu kun ved 3D fix.
 MobiRunner07b.jar (66Kb)

v0.6b - 16/4-2007
New: Automatisk søgning af bluetooth GPS
New: Filbrowser ved valgt af export path
New: Visning af GPS status som tekst. Ved 2D/3D fix vises klokken
 MobiRunner06b.jar (67Kb)

v0.5b - 19/3-2007
Fix: Ændret FlashBackligt så den kaldes oftere. Virkede ikke på en Nokia
New: PaceAverage,PaceLapAverage,SpeedAverage,SpeedLapAverage virker nu.
Fix: Ændring af visning af statusvindue når der exporteres. Virkede ikke på en Nokia
 MobiRunner05b.jar (68Kb)

v0.4b - 18/3-2007
New: Mulighed for 2 sider med datafelter.
New: Valgfrie datafelter: Distance,DistanceLap,Pace,Speed virker nu.
New: Automatisk scroll af datafelter
Fix: Unødvendige spaces fjernet i GPX filen for at gøre den mindre.
 MobiRunner04b.jar (67Kb)


Installationsvejledning
SonyEricsson
På SonyEricsson telefoner overføres .jar filen til telefonen f.eks. via bluetooth eller direkte til telefonens hukommelseskort. Derefter åbnes .jar filen på telefonen og installeres.

Nokia
På Nokia telefoner skal .jar filen overføres og installeres fra Nokia PC Suite.
1. Download .jar til din PC.
2. Tilslut telefon til PC'en vha. kabel, ir eller bluetooth.
3. I Nokia PC Suite hovedvinduet, vælger du Install applications for at åbne Nokia Application Installer
4. I Nokia Application Installer, vælger du browser og finder det katalog, hvor du har gemt .jar filen.
5. For at installere applikationen skal du:
• Dobbelt-klikke på applikationen, eller
• Klikke på den grønne Installationsikon, eller
• Klik på My Computer > Install
På Application Installer status baren kan du se at installationen er fuldført.

Sikkerhedsindstillinger
Det kan være nødvendigt at ændre telefonens sikkerhedsindstillinger så MobiRunner må få adgang til telefonens filsystem og oprette bluetooth forbindelse.
Dette gøre på forskellige måder afhængig af telefonmodel. 
Vejledning kommer senere.

Opsætning
1. Vælg Settings/GPS og stil dig i feltet GPS device. Vælg Search og et nyt vindue vises, hvor du kan søge efter din GPS. Vælg Search. Efter endt søgning burde du kunne se din GPS i listen. Markér den og vælg Select. Husk at afslutte GPS med at vælge Save.

2. Vælg Settings/Export og stil dig i feltet Export path. Vælg Browse og et nyt vindue vises, hvor du kan vælge stien, hvor GPX-filerne gemmes. Når den ønskede sti er fundet vælger du (Select). Husk at afslutte Export med at vælge Save.

Anbefalede indstillinger
1. Sæt AutoConnect=Yes i menuen Settings/GPS (kræver genstart)
2. Opsæt ønskede datafelter i menuen Settings/Display og vælg indstilling for AutoScroll
3. Sæt AutoExport=Ask i menuen Settings/Export
4. Sæt AutoLap=1000m i menuen Settings/Autolap

Optimering
Optagefrekvensen kan justeres i menuen Settings/GPS/RecordDelay. Default er 2000ms = 2 sek. Dette er intervallet mellem GPS punkterne, der registreres. Jo større værdi betyder mindre nøjagtighed men data fylder mindre.

Hastigheden kan beregnes på 2 måder. GPS modtageren sender information om hastighed, men MobiRunner kan også beregne den på baggrund af GPS koordinaterne.
I menuen Settings/GPS/SpeedCal kan du vælge om hastigheden skal beregnes af GPS'en (GPS) eller af koordinaterne (Tracks)

Mini brugervejledning
1. Start MobiRunner

2. Hvis du har valgt AutoConnect vil telefonen nu spørge om du vil forbinde til bluetooth. Svar Ja til dette. Hvis du har fravalgt AutoConnect skal du forbinde manuelt via menuen Navigation/Connect

3. Vent med at starte stopuret til du har fået tilstrækkelig satellitforbindelse. I nederste venstre hjørne kan du se GPS status. Off betyder at GPS ikke er forbundet. Error betyder at der er opstået en fejl. Aquire betyder at GPS'en søger efter satellitter. 2D fix betyder at der er opnået 2D forbindelse - hvilket ikke er nøjagtigt nok. Ved 3D fix viser MobiRunner klokken fra GPS'en og er nu klar til brug. Samtidig vises antal satellitter i nederste højre hjørne.

4. Vælg menuen StopWatch. Stopuret kan betjenes via menu eller med genvejstaster som er: *=start, #=split, *=stop, #=reset, pil venstre/højre=skift data side
Hvis du har valgt Display/AutoScroll vil datasiderne skifte automatisk. Disse kan skiftes manuelt vha. piletasterne

5. Efter reset kan du vælge at eksportere din rute til telefonens filsystem. Dette sker automatisk hvis du har AutoExport til Yes. Ved AutoExport=Ask vil du blive spurgt om du ønsker Export. Telefonen vil muligvis spørge om adgang til filsystemet. Dette skal du svare Ja til nogle gange (S/E=3).

6. I menuen Historik kan se de alle historiske data, men uden GPS koordinater.

7. Overfør gpx filen til din PC vha. bluetooth, ir eller filkopiering.

8. Fra SportTracks vælger du importér.  

Kendte fejl
F1. Aktuel hastighed (pace/speed) er meget unøjagtig ved lave hastigheder (<20km/t). Vælg gennemsnit (Average) i stedet for.
F2. MobiRunner blinker på Nokia telefoner. Dette er et forsøg på at undgå screensaver.
     Du kan justere frekvensen under Display/Flash Delay.
F3. Uret viser klokken i GMT format og ikke dansk. Dette justeres i en senere opdatering.

Se endvidere kompatibilitetslisten.

Skrevet af Morten kl 09:26 | Download, MobiRunner | Kommentarer (3) | Link

Kommentarer

Skrevet af Klemme  på tirsdag, juni 19, 2007 21:13 | #
Hej Morten

Jeg har allerede været ud og teste MobiRunner :-)

Efter hjemkomst havde jeg store problemer med at afslutte programmet. Et dobbelt-tryk på * stoppede/startede tiden uden at nulstille, men låste ikke tastaturet op. Dobbelt # gav lap/split, men låste heller ikke op. Jeg ved ikke hvorfor, men til sidst efter en række forsøg, blev tastaturet låst op, og jeg kunne gå korrekt ud af programmet. Jeg ville jo gerne gemme gpx-filen :-)

Hvad gør jeg forkert? Hvordan låser jeg tastaturet op?

Jeg vender tilbage, når jeg har set på dataene i SportsTracks. Det er jeg spændt på. Det ser foreløbig godt ud, det du har lavet!

Mvh.
Klemme

Skrevet af Morten Lassen  på tirsdag, juni 19, 2007 22:46 | #
Du starter og stopper ved at dobbelt-klikke på *
Du splitter og nulstiller du ved at dobbelt-klikke på #
Dvs. hvis du har stoppet uret med * skal du nulstille med #
Det er Præsis som det var uden tastaturlås, nu skal du blot dobbelt-klikke. Du kan slå Keylock fra under indstillingerne.

Skrevet af Klemme  på onsdag, juni 20, 2007 09:15 | #
Fint. Det virker. I v0.9 brugte jeg menuerne, herunder "reset", så jeg var ikke helt med på * og #.

Jeg må dog erkende, at jeg kan genkende tastekombinationen stop/reset fra de fleste stopure, der er produceret efter 1980 :-)

Keylock-funktionen er rigtig god.

Jeg eksporterede gpx-filen fra min løbetur i går. Det så bare flot ud. SportsTracks læste den uden problemer. Supernice!

Skriv en kommentar

Navn*

Email

URL

Kommentar*

Indtast tal *
Tal

Indtast venligt navnet på min ældste søn med små bogstaver:

(jeg bliver pt. spammet så dette er en ekstra foranstaltning. For hjælp se om mig...)

 *Obligatorisk

Dansk English Polish Russian
Forside
Rekorder
Årets bedste
Om mig...
Mig...

Online logbog
Opdateret
ÅrLøbCykling
2014 0 0
2013 0 5.671
2012 5 4.955
2011 79 5.241
2010 109 5.766
2009 513 3.785
2008 512 1.882
2007 858 
2006 1.071 
2005 246+ 

and still running (again)...
and cycling...
and now spinning...

MobiRunner

Hvad er...
Nyheder
Skærmbilleder
Kompatibilitet
Download
v1.2
12-09-2008

MobiRunner...
GPS løbeur til mobilen...
Nu også med navigation.


Seneste indlæg
Genoptræning efter anke...
Vi cykler til arbejde
Målsætning for 2011
Roskilde Gadeløb
På sommerferie i Frankrig
Coast to Coast 2010
SB ved Roskilde Gadeløb
Målsætning for året er...
Cykelstatus...
Løbestatus...

Kategorier
Vis alle (103)
Artikler (17)
Cykling (9)
Dagbog (80)
Download (5)
Løb (2)
MobiRunner (21)
Nøgletal (6)
Ruter (2)

Arkiv
April 2009
Marts 2009
Februar 2009
Januar 2009
December 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Maj 2008
April 2008
Marts 2008
Februar 2008
Januar 2008
December 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Maj 2007
April 2007
Marts 2007
Februar 2007
Januar 2007
December 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006

Links
Min hjemmeside
Hellas Roskilde
DoUrun
Motionsløb i Danmark
SportTracks
GPS running
SportNetDoc
Runners World MagazineFly


MOLA RUN BLOG